Гаранция

 

За въпроси свържани с гаранционното обслужване може да се свържете с нас от Понеделник до Петък от 9,00 ч. до 17,30ч.

Преди употреба на стоките, моля прочетете инструкциите за употреба и гаранционната карта. За начало на гаранционният срок се счита датата на продажба и е валиден на територията на Република България.

 

Гаранцията може да не важи за определени компоненти на стоката, които са без или с ограничен гаранционен срок (до 3, 6 или 12 месеца) съгласно условията на производителя на продукта. Консумативите нямат гаранция.

 

Гаранционното обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

 

- Когато не се представят гаранционни документи или има несъответствие между посочените данни в гаранционната карта с тези на стоката.
- Когато гаранционните документи са преправяни.
- Когато повредите са причинени от неправилна или груба: употреба/транспорт/съхранение/монтаж, небрежност, механично увреждане, изпускане, удар, заливане с течности или храна, влияние на химически продукти, излагане на влага, изпарения, пряка слънчева светлина или на крайни температурни условия, корозия, окисление, вибрации, лошо охлаждане, природни бедствия и външни въздействия, включително, работа в замърсена среда, проникнали насекоми и други независещи от производителя причини, нарушен външен вид, влошаване поради неправилна експлоатация.
- Когато целостта на стоката или опаковката е нарушена.
- Когато етикетът на производителя или гаранционният стикер липсват или са изтрити.
- Когато продуктът е експлоатиран неправилно, в противоречие с инструкциите и гаранционните условия на производителя в гаранционната карта или съпътстващата продукта документация.
- Когато стоката е ескплоатирана не по предназначение.
При постъпване на продукта за сервиз се издава сервизен протокол (в два екземпляра), попълнен от служител и подписан от клиента.

Срок за отстраняване на повредата е 30 работни дни от датата на приемане на продукта в сервиза.

 

- При рекламация, клиентът трябва да представи гаранционна карта(касова бележка). В противен случай гаранцията на стоката е невалидна.
- Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП.
Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения във връзка с конкретна заявка договор от разстояние в срок от 14 работни дни, считано от датата на сключване на договора или датата на получаване на стоката при условията на чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

 

www.isd-bg.com трябва да бъде информиран за решението за отказ по електронната поща на адрес:

 

office@isd-bg.com

 

Законова Гаранция. Информация за потребители

 

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП ТУК.

 

На телефон +(359 2) 983 5014 ще получите цялата информация, по чл.4 от ЗЗП, относима към представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки/услуги. Всичко казано в настоящия раздел (Законова гаранция. Информация за потребители) се отнася само за потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

 

Начало Категории Телефон